MATSAMA MIN KOTA BLITAR TAHUN 2020

MATSAMA MIN KOTA BLITAR TAHUN 2020

Sambutan Kepala MIN Kota Blitar di hari pertama Masa Ta’aruf Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Blitar